Strona główna / Case study

O FM Logistic

FM Logistic Central Europe jest częścią Grupy FM, globalnego lidera rozwiązań logistycznych powstałego we Francji, obecnego dzisiaj na 3 kontynentach, w 14 krajach na świecie. W regionie Centralnej Europy firma działa w 4 krajach: Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

FM Logistic CE posiada 17 platform logistycznych, 30 magazynów przeładunkowych i zatrudnia ponad 5 000 pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 000 mkw. powierzchni magazynowej, tworząc ponad 1 000 000 miejsc paletowych, a także flotą ok. 2 500 pojazdów.

Jako czołowy operator logistyczny w regionie, firma oferuje swoim klientom usługi związane z magazynowaniem, składowaniem, co-manufacturingiem, co-packingiem oraz transportem i dystrybucją towarów. W ostatnich latach uwaga organizacji jest skoncentrowana na kompleksowych rozwiązaniach dla łańcucha dostaw wspierających klientów we wdrażaniu ich strategii omnichannel.

Wdrożenie systemu Jobel.pro

FM Logistics nieprzerwanie od 2017 roku wykorzystuje platformę Jobel.pro w codziennej pracy. Firmie zależy na stworzeniu spójnej przestrzeni dającej dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do sprawnego zarządzania pracownikami w czasie rzeczywistym. W ramach współpracy, korzysta ona z oferowanych usprawnień, jakie zapewnia użytkowanie platformy, ale także współtworzy nowe rozwiązania.
Dzięki bezpośredniej współpracy z dostawcą platformy, chętnie reagującym na indywidualne potrzeby klientów, na przestrzeni lat zakres działania platformy stale powiększa się o dedykowane rozwiązania, odpowiadające na najbardziej aktualne potrzeby firmy.

Jednym z najważniejszych elementów platformy są Zamówienia, umożliwiające Zamawiającym zgłaszanie Dostawcom terminów, w których potrzebni będą pracownicy. W odpowiedzi na potrzeby FM, model zamówień na ich panelu klienta został przerobiony i dostosowany do stosowanego systemu pracy.

W FM Logistics pracownicy wyróżniający się wydajnością otrzymują premię. Aby usprawnić zarządzanie premiami, w systemie dodana została możliwość wprowadzenia miesięcznej wydajności pracy pracowników. W oparciu o wydajność pracownicy spełniający określone warunki otrzymują automatyczną premię za wydajność. Dodatkowo pracownicy delegowani do FM najczęściej współpracują z firmą przez dłuższy czas, a możliwości zapisania pracownika na termin przez Zamawiającego ułatwiła planowanie ich grafików.

Inne rozwiązania dedykowane firmie:

 • poszerzenie zakresu uprawnień Zamawiającego o dodawanie i import umów,
 • umożliwienie przypisywania etykiet i identyfikatorów,
 • umożliwienie generowania pliku rozliczenia z potwierdzeniem tylko Zamawiającego lub tylko Dostawcy,
 • dodanie typów nieobecności,
 • oznaczenie spóźnienia pracownika.

Digitalizacja pracy – korzyści

Jak Jobel.pro wpłynął na wyniki w firmie FM Logistic?

 • 4703 zewidencjonowanych pracowników za pomocą platformy Jobel.pro,
 • maksymalizacja zaoszczędzonego czasu,
 • minimalizacja wykorzystywanego papieru,
 • minimalizacja kosztów obsługi błędów,
 • całościowa optymalizacja procesu zatrudniania,
 • jedno źródło danych,
 • standaryzacja pracy na poziomie placówek ogólnopolskich,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO – automatyczna wysyłka klauzuli,
 • pilnowanie limitów zatrudnienia,
 • elektroniczna Rejestracja Czasu Pracy,
 • dostęp do raportów i analiz danych.

Kraków, ul. Czyżówka 14/2.7

poczta@jobsolutions.pl

+48 12 384 82 96

JobAdm.pl to innowacyjna usługa kadrowa, dzięki której możesz elektronicznie zawierać umowy, prowadzić ewidencje czasu pracy oraz zarządzać i rozliczać swój, jak i delegowany przez Ciebie personel.

JobAdm.pl to nowatorskie rozwiązanie dla przechodzących z tradycyjnego na elektroniczny model zarządzania i rozliczania personelu.

Copyrights 2022 Job Solutions all rights reserved